Innhold

Hva er et særskilt brannobjekt?

Det er bygg, områder, virksomheter osv. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Kommunen, ved lokalt brannvesen, fører tilsyn med at brannsikkerhet og rutiner er godt ivaretatt ved denne type objekter. Mer informasjon finnes i Brann- og eksplosjonsvernloven.