Innhold

Hvor ofte bør man gjennomføre egenkontroll av elanlegget?

Hvor ofte man gjennomfører en slik kontroll avhenger av størrelse, alder/tilstand og belastning på elanlegget. Et lagerlokale eller verksted med høy aktivitet vil være mer utsatt for skader på elanlegg enn et kontorbygg. Lokaler som har en annen bruk enn opprinnelig planlagt, kan også være utsatt for slitasje og skader. Vi anbefaler å gjennomføre egenkontroll av elanlegget sammen med vernerunden. Eksempel på sjekkliste for egenkontroll finne her.