Innhold

Trygge kontorer - veileder om renhold

Vi får mange spørsmål om hvordan man bør foreta renhold av arbeidsplasser.Dette er en veileder om renhold av kontorer utarbeidet i samarbeid med Lilleborg proff og Renholdsbransjen i NHOSH.  Dette er ment som en veiledning og det kan være andre måter å løse dette på.

Har du spørsmål til denne veilederen, kontakt Anne Jensen i NHOSH:

Her kan du laste ned renholdsveileder for kontorer.