Innhold

Planlegg og organiser arbeidet post-korona

Kvinne ved dataarbeidsplass, en mann og en kvinne som snakker sammen i bakgrunnen

Det blir sannsynligvis noen endringer i hvordan man organiserer arbeidet etter korona. Vi tilbyr verktøy for å komme i gang med planlegging av fremtidens arbeidshverdag.

Hvordan vil arbeidslivet endre seg post-korona når det gjelder fleksibilitet, hjemmekontor, bruk av digital teknologi i arbeidshverdagen og nye arbeidsformer? Som en forberedelse til hvordan du som arbeidsgiver kan planlegge for endringer, tilbyr vi nå våre medlemmer verktøy for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser og workshops.

Mange har arbeidet helt eller delvis hjemmefra under pandemien. Etter hvert som samfunnet åpner opp igjen og flere skal tilbake til arbeidsplassen, vil mange kanskje ha behov for å utvikle nye og hybride arbeidsformer.

Det finnes ingen fasit på hvordan fremtidens arbeidsformer vil bli, men de fleste er enige i at det vil bli endringer i en eller annen form.

Sammen med EBHR og Ennova tilbyr vi nå gratis verktøy for medarbeiderundersøkelser og workshops. Disse verktøyene kan gi kunnskap og et godt grunnlag for å planlegge organiseringen fremover. 

Vi anbefaler også å utarbeide en strategi for eventuelle endringer av arbeidsformer.