Innhold

Smittevern og smittesporing på arbeidsplassen

Hvordan redusere smittefare, hva gjør jeg ved smitte på arbeidsplassen, kan man komme på jobb med forkjølelse, hva er viktig for enkelte bransjer å passe på, kan vi registrere kunder osv.

Veileder

Hva gjør du ved mistanke om, eller bekreftet smitte? 

Ofte stilte spørsmål om smittevern

Kan man gå på jobb med forkjølelse?

Før man er sikker på at det er forkjølelse, og ikke korona, skal man holde seg hjemme. Ved tvil om test er nødvendig, kan koronasjekk.no gi svar på om man bør testes. Se også veileder fra FHI om når man skal være hjemme fra jobb.

Forkjølelse er generelt ikke farlig, men dersom man smitter andre, vil det være flere som må holde seg hjemme og testes i påvente av en avklaring. Det er derfor fornuftig å holde avstand for å redusere smitte ved forkjølelser og andre luftveissykdommer.

Restsymptomer etter forkjølelse er helt ok:
I følge FHI er det helt i orden å komme tilbake til arbeidsplassen med restsymptomer på forkjølelse så lenge man har negativ koronatest, er feberfri og føler seg i fin form.  Typiske restsymptomer kan være lett hoste som henger i.

Skal arbeidsgiver betale for munnbind til bruk ved kollektivreiser?

Det vil være opp til hver enkelt bedrift hvordan de ønsker å legge til rette for at driften i virksomheten skal kunne drives best mulig under de spesielle omstendighetene Covid 19 gir.

Enkelte bedrifter vil ønske, og også ha mulighet til, å bidra økonomisk til at de ansatte får munnbind for å kunne ta kollektivtransport og samtidig følge anbefalingene fra myndighetene, mens situasjonen kan være en annen i andre bedrifter.

Noen generell, rettslig plikt til å dekke ansattes utgifter til munnbind for bruk i kollektivtransporten til og fra arbeid, kan vi imidlertid ikke se at arbeidsgiverne har.

Kan arbeidsgiver pålegge de ansatte å bruke munnbind i arbeidstiden?

Ansatte må, på arbeidsplassen som ellers, følge nasjonale og lokale pålegg om bruk av munnbind.

Dersom det er innført tiltak som skillevegg mellom ansatte og kunder mv, er det mulig at kravet om bruk av munnbind kan fravikes, men dette må avklares konkret i henhold til det til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale pålegg.

Mange lurer på om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å bruke munnbind ut over gjeldende nasjonale og lokale pålegg:

Arbeidsgiver må foreta en konkret vurdering av virksomhetens saklige behov opp mot de ulempene dette påfører de ansatte. Vurderingsmomenter kan blant annet være:

  • type arbeid
  • risiko for smittespredning
  • grad av kontakt med andre
  • ventilasjonsmuligheter

Dersom munnbind er et egnet og hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak, vil arbeidsgivere kunne pålegge arbeidstakere bruk av munnbind på arbeidsplassen i kraft av sin styringsrett.

Arbeidsgiver bør generelt drøfte spørsmålet om pålegg om bruk av munnbind med tillitsvalgte før en beslutning tas.

Det må tas høyde for at enkelte ansatte kan ha saklige grunner, for eksempel medisinske grunner, til å be seg unntas fra dette. Arbeidsgiver bør underlegge slike særlige tilfeller en egen vurdering.

Her finnes mer informasjon og plakater om hvordan du bruker munnbind riktig.