Innhold

Smittevern og smittesporing på arbeidsplassen

Hvordan redusere smittefare, hva gjør jeg ved smitte på arbeidsplassen, kan man komme på jobb med forkjølelse, hva er viktig for enkelte bransjer å passe på, kan vi registrere kunder osv.

Ny veileder

Hva gjør du ved mistanke om, eller bekreftet smitte? 

Verktøy

Sammen med Coor har NHO utarbeidet er verktøy for sikker gjenåpning av kontorarbeidsplassen

Forebygging og smittevern

 1. Korona

  Veileder ved gjenåpning av kontor

  Her finner du smitteverntiltak virksomheten må foreta i forkant av gjenåpningen og kontinuerlig så lenge koronapandemien varer. Veilederen gir også råd om individuelle forebyggende tiltak.

 2. Smitteverntiltak i arbeidslivet: Hvordan risikovurdere arbeidsplassen

  For å hindre potensiell smitte, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.

 3. Smittevern i ulike bransjer

  Flere lands- og bransjeforeninger har utarbeidet eget materiell om smittevern for sine bransjer. Her finner du en oversikt over noe av det bransjetilpassede materialet som finnes tilgjengelig for NHOs medlemmer.

Personvern og korona

 1. Artikkel

  Korona og personvern på arbeidsplassen

  Koronapandemien berører alle deler av norsk samfunnsliv, herunder enhver arbeidsplass. Informasjonsbehovet er stort både hos arbeidsgiver og arbeidstakere. Selv om vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, gjelder personvernregelverket like fullt.

 2. Korona: Registrering og smittesporing

  For å forebygge smittespredning, kan bedriften bli bedt om å gi opplysninger til myndighetene om hvem som har vært i bedriftens lokaler. I noen tilfeller kan bedriften ha plikt til å ha slike opplysninger, i andre tilfeller kan det være en anbefaling fra myndighetene.

 3. Hva er personopplysninger?

  En personopplysning er en hvilken som helst opplysning som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres.

Ofte stilte spørsmål om smittevern

Kan man gå på jobb med forkjølelse?

Før man er sikker på at det er forkjølelse, og ikke korona, skal man holde seg hjemme. Ved tvil om test er nødvendig, kan koronasjekk.no gi svar på om man bør testes. Se også veileder fra FHI om når man skal være hjemme fra jobb.

Forkjølelse er generelt ikke farlig, men dersom man smitter andre, vil det være flere som må holde seg hjemme og testes i påvente av en avklaring. Det er derfor fornuftig å holde avstand for å redusere smitte ved forkjølelser og andre luftveissykdommer.

Restsymptomer etter forkjølelse er helt ok:
I følge FHI er det helt i orden å komme tilbake til arbeidsplassen med restsymptomer på forkjølelse så lenge man har negativ koronatest, er feberfri og føler seg i fin form.  Typiske restsymptomer kan være lett hoste som henger i.

Skal arbeidsgiver betale for munnbind til bruk ved kollektivreiser?

Det vil være opp til hver enkelt bedrift hvordan de ønsker å legge til rette for at driften i virksomheten skal kunne drives best mulig under de spesielle omstendighetene Covid 19 gir.

Enkelte bedrifter vil ønske, og også ha mulighet til, å bidra økonomisk til at de ansatte får munnbind for å kunne ta kollektivtransport og samtidig følge anbefalingene fra myndighetene, mens situasjonen kan være en annen i andre bedrifter.

Noen generell, rettslig plikt til å dekke ansattes utgifter til munnbind for bruk i kollektivtransporten til og fra arbeid, kan vi imidlertid ikke se at arbeidsgiverne har.