Innhold

Digital lederhåndbok

En dame som strekker ut armen

Gi dine ledere enkel tilgang til informasjon og rutiner for å utøve sine lederoppgaver. Lederhåndboken er et viktig verktøy for å sikre enhetlig ledelse, samt gi mellomledere et godt verktøy i utøvelsen av sin lederrolle.

Lederhåndboken gir svar på hva som er bedriftens retningslinjer, hvordan man sikrer etterlevelse av sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, hvordan man som leder går frem i ulike saker, og bidrar til likebehandling av alle ansatte.

Hvorfor velge NHOs digitale lederhåndbok

 1. Sikrer enhetlig ledelse: Alle ledere har et felles oppslagsverk å forholde seg til.
 2. Lett tilgjengelig for dine ledere: Du kan enkelt lese og søke i håndboken på mobilen og andre enheter.  All personalmessig viktig og nyttig informasjon samles ett sted.
 3. Rask å opprette: Lovpålagt informasjon kvalitetssikret av NHOs advokater ligger klart når du oppretter håndboken.
 4. Skreddersy: Det er enkelt å gjøre tilpasninger spesielt for din bedrift. Du finner forslag til tekst basert på vanlig praksis.
 5. Legg til egne dokumenter og lenker: Du kan enkelt legge til skjemaer, maler og andre dokumenter som skal være tilgjengelig for dine ledere. Egne lenker kan også legges til i hvert avsnitt.
 6. Alltid oppdatert: NHOs advokater sørger for at lovendringer oppdateres automatisk i bedriftens håndbok. 
 7. Varsling om lovendringer: Du får beskjed når vi oppdaterer håndboken din.
 8. Enkelt språk: Tekstene er korte og presise med et tydelig og enkelt språk.
 9. Kan lastes ned: Håndboken kan også lastes ned som pdf.

  >> Bestill lederhåndbok

 Se mer om hva håndboken inneholder og priser under filmen.

PS: For å se filmen i høy oppløsning og fullskjerm: Trykk på "Youtube", velg fullskjerm, trykk på * og velg høy kvalitet.

  Dette finner du ferdig informasjon om i NHOs digitale lederhåndbok:

 • Rekruttering
 • Arbeidstid
 • Medarbeideroppfølging
 • Ferie
 • Opphør av arbeidsforholdet
 • Lønnspolitikk og forhandlinger
 • Permisjoner
 • Sykefravær
 • Personalpolitikk
 • Varsling og konflikter
 • Helse-, miljø- og sikkerhet

 Alle avsnitt kan redigereres og du kan opprette egne kapittel og avsnitt.

 Pris og bestilling

De digitale håndbøkene tilbys foreløpig kun til bedrifter som er medlemmer i NHO-fellesskapet. Prisene fastsettes etter hvor mange årsverk bedriften har og faktureres en gang i året.  Prisen er per håndbok (ekskl. mva).

 •  Fra 1 til 49 årsverk -  99 kroner pr måned 
 • Fra 50 til 199 årsverk -  199 kroner pr måned
 • Fra 200 årsverk - 299 kroner pr måned

 Her finner du informasjon om medlemskap.

  >> Bestill lederhåndbok

 Les mer om NHOs digitale håndbøker og se svar på vanlige spørsmål

 
Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på medlem@nho.no så hjelper vi deg i gang.