Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Nedbemanning i konsern

Noen ganger er du dessverre nødt til å nedbemanne i virksomheten din. Vi hjelper deg med å gjøre det på rett måte:

 • Slik går du frem
 • Ofte stilte spørsmål og svar
 • Maler og dokumenter
To personer som går hver sin vei

Nedbemanning i konsern

Er du på riktig side? 

Denne veilederen gjelder for virksomheter som er en del av konsern. 

Dersom virksomheten din ikke er en del av et konsern, trykk her. 

En nedbemanning er en reduksjon i antall ansatte ved oppsigelser på grunn av endringer i din virksomhet.


Eksempler på slike endringer er:

 • svakere omsetning eller reduserte inntekter,
 • ny teknologi
 • overkapasitet
 • tilpasning av kostnader i forhold til skjerpet konkurranse
 • endret kunde- eller produktportefølje
 • endret ordretilgang
 • andre endrede behov

Det er tre grunnvilkår for nedbemanning:

 1. Det finnes et saklig behov for å redusere bemanningen.
 2. Det finnes ikke annet passende arbeid for de som blir berørt.
 3. Det er gjort en interesseavveining mellom arbeidstakers behov for å beholde stillingen og ditt behov for å redusere bemanningen.

   I tillegg krever nedbemanningsprosessen:

   • saklig utvelgelse blant de overtallige, og
   • god saksbehandling.

   Vi veileder deg steg for steg i hvordan du gjennomfører en nedbemanningsprosess ved din bedrift korrekt, samtidig som du opprettholder et godt arbeidsmiljø og god produktivitet. På denne måten minimerer du risikoen for ressurskrevende konflikter med de ansatte som blir sagt opp.

    Dette er de ulike stegene i en nedbemanningsprosess:


    • 1
     Dokumentere grunnlaget for en nedbemanning
    • 2
     Saksbehandling og prosess
    • 3
     Masseoppsigelse
    • 4
     Drøftelser med de tillitsvalgte
    • 5
     Arbeidsmiljø og involvering av vernetjenesten ved nedbemanning
    • 6
     Beslutning om nedbemanning
    • 7
     Informasjon til de ansatte
    • 8
     Den konkrete utvelgelsen
    • 9
     Oppsigelser
    • 10
     Etter oppsigelsen

    Husk å tilpasse nedbemanningsprosessen etter din bedrifts behov. Slike prosesser kan være kompliserte, og det vil ofte være fornuftig å få råd og veiledning fra din landsforening før du går i gang.