Innhold

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet

Norsk lov beskytter alle grupper mot usaklig forskjellsbehandling. Men ikke all forskjellsbehandling er usaklig.

Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares

Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,9 prosent av menns lønn i 2021. Statistikken kan gi oss flere svar på hvorfor det er slik. I denne artikkelen fra SSB kan du lese mer lønnsforskjeller mellom menn og kvinner, samt få noen forklaringer på hvorfor det er slik.

Les hele artikkelen hos ssb.no