Innhold

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet

Norsk lov beskytter alle grupper mot usaklig forskjellsbehandling. Men ikke all forskjellsbehandling er usaklig.

  1. Lov om likestilling og diskriminering

    Likestillings- og diskrimineringsloven erstatter diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

  2. Seks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen

    Hvordan sikrer du bredest mulig rekrutteringsgrunnlag når du skal fylle lederlaget i din bedrift? Disse rådene er basert på erfaringer fra de som har lykkes med å øke kvinneandelen i ledelsen.

Dette er diskriminering i arbeidslivet

Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke all forskjellsbehandling er usaklig.

Vanlige arbeidssituasjoner der forskjellsbehandling skjer

Mange mener at de er diskriminert på grunn av kjønn, ofte som følge av graviditet, fødsel, adopsjon eller omsorgsoppgaver. Andre sentrale grunnlag for diskrimineringspåstander er etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.