Innhold

Diskriminering i arbeidslivet

Norsk lov beskytter alle grupper mot usaklig forskjellsbehandling. Men ikke all forskjellsbehandling er usaklig.

  1. Artikkel, Diskriminering

    Vanlige arbeidssituasjoner der forskjellsbehandling skjer

    Mange mener at de er diskriminert på grunn av kjønn, ofte som følge av graviditet eller fødsel. Andre sentrale grunnlag for diskrimineringspåstander er religion, alder og funksjonsnedsettelse.

  2. Artikkel, Diskriminering

    Dette er diskriminering i arbeidslivet

    Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke at all forskjellsbehandling er usaklig.

Artikkel

Seks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelen i ledelsen

Hvordan sikrer du bredest mulig rekrutteringsgrunnlag når du skal fylle lederlaget i din bedrift? Disse rådene er basert på erfaringer fra de som har lykkes med å øke kvinneandelen i ledelse.