Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet

Norsk lov beskytter alle grupper mot usaklig forskjellsbehandling. Men ikke all forskjellsbehandling er usaklig.

Illustrasjon av en dame som krysser av en liste på et ark Foto: NHO
Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten, og gjelder den for din bedrift?

Alle arbeidsgivere i Norge, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidsgivere over en viss størrelse må også redegjøre for arbeidet.

Her finner du artikler, spørsmål og svar og maler du kan bruke i arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).