Innhold

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet

Norsk lov beskytter alle grupper mot usaklig forskjellsbehandling. Men ikke all forskjellsbehandling er usaklig.