Innhold

Personalhåndbok

Personalhåndboken fra NHO er tilpasset våre medlemmers behov. Den er et viktig verktøy for å sikre en god personalpolitikk. Den skal gi svar på sentrale rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og sikre likebehandling av alle ansatte. Med NHOs digitale personalhåndbok gir du dine ansatte enkel tilgang til informasjon om sitt arbeidsforhold. 

Prøv personalhåndboken gratis i 30 dager

Du kan prøve personalhåndboken helt uforpliktende og kostnadsfritt i 30 dager før du bestemmer deg. Alt arbeidet du gjør med å legge inn tekst kan du ta med videre hvis du velger å bestille produktet.

Start

Priser og bestilling

Digitale håndbøker tegnes som et årsabonnement. Vi forhåndsfakturerer èn gang i året. 
Minimum løpetid er gjeldende år. Prisene fastsettes ut fra antall årsverk i bedriften. 
Håndbøkene tilbys foreløpig kun til NHO-medlemmer.

Dette finner du ferdig informasjon om i personalhåndboken

Personalhåndboken skal utfylle arbeidsavtalen og inneholde generell informasjon om rettigheter og plikter som gjelder for bedriften og de ansatte. Personalhåndboken skal sikre tydelighet rundt oppfølging av tema som ferie, fravær og ansettelsesforhold og hvilke krav som gjelder.

 • Ansettelser
 • Arbeidstid
 • Datadisiplininstruks
 • Ferie
 • Opphør av arbeidsforholdet
 • Lønn
 • Pensjon og forsikring
 • Permisjoner
 • Sykefravær - ansattes ansvar
 • Personalpolitikk

I tillegg bør en personalhåndbok inneholde virksomhetens egne regler om for eksempel:

 • Taushetsplikt
 • Fravær
 • Pleiepenger
 • Helse, miljø og sikkerhet

Fordeler med håndboken

Våre håndbøker har en rekke fordeler som sparer bedriften din for både tid og penger.

 • Samlet oversikt over ansattes rettigheter og plikter
 • Rutiner og retningslinjer i bedriften samles
 • Spar tid da ansatte finner svar på sine spørsmål raskt selv
 • Lik informasjon til alle ansatte 
 • Håndboken er tilpasset mobil, PC og andre enheter
 • Lovpålagt informasjon kvalitetssikres av NHO
 • Våre advokater oppdaterer lovpålagt informasjon for deg
 • Du får varsel om lovendringer omtalt i håndboken
 • Håndboken er rask å opprette
 • Obligatorisk informasjon er ferdig utfylt
 • Du kan enkelt redigere innhold ved behov
 • Håndboken kan inngå i bedriftens personalsystem
 • Du kan laste ned håndboken som en PDF
 • Engelsk versjon er tilgjengelig