Innhold

Kan du nok om Hovedavtalen og tariffbegrep?

 • 1. mar 2021Kl. 12:00–14:30
 • Webinaret avspilles i Næringslivets Hus, Oslo
 • 1500/3000 for medlemmer/ikke-medlemmer + mva
 • Påmeldingsfrist 25. februar 2021

Er du godt nok forberedt til møtene med de tillitsvalgte og kan du skrive protokoll ?

I webinaret går vi gjennom:                     

Innføring i tariffbegreper:

 • fredsplikt streik mm
 • partene i arbeidslivet
 • tariffavtalene
 • forholdet mellom lov og tariffavtale

Roller, rettigheter og plikter

 • Tillitsvalgte og arbeidsgivers representant
 • Rettigheter og plikter i Hovedavtalen
   

Praktisk partssamarbeid

 • Drøftinger før ledelsen tar beslutninger
 • Samarbeid og bedriftsutvikling
 • Medvirkning og involvering

Avtaler på bedriften mellom ledelse og de tillitsvalgte

 • Føring av protokoll etter forhandlinger
 • Behandling av uenigheter på bedriften

Advokat Helene Naper, Vestfold og Telemark og seniorrådgiver Marit Heimdal, Næringslivets Hovedorganisasjon leder webinaret.