Innhold

NHO Kurs: Nye personvernregler/GDPR

 • 7. sep 2018Kl. 10:00–15:00
 • Clarion Hotel Stavanger Arne Rettedals gate 14, Stavanger
 • NHO medlem Kr 2000 Ikke NHO-medl Kr 4000 (Priser eks mva)

Er din bedrift oppdatert på EUs forordning for personvern, som i 2018 blir norsk lov? De nye reglene får betydning for alle som behandler personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Hva betyr disse reglene for din bedrift?

De nye reglene legger mer ansvar på bedriftene og det innføres noen nye rettigheter og plikter. Dette kurset tar for seg de nye personvernreglene og hva du må gjøre i din bedrift for å møte de nye kravene.
Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å sikre at din bedrift er oppdatert på de nye kravene. 
Kurset er delt i tre hoveddeler:

 • Hvem og hva er omfattet av reglene? Begrepsavklaring og grunnleggende om personvern.  
 • Hvilke rettigheter har den som personopplysningene gjelder?
 • Hva bør dere gjøre nå for å møte de nye reglene? Herunder vil vi blant annet gjennomgå:
  • Fra forhåndskontroll til internkontroll
  • Krav til oversikt over behandling av personopplysninger, sletterutiner og avvikshåndtering
  • Krav til risikovurdering
  • Krav til "innebygd personvern" i IKT-systemer
  • Krav til personvernrådgiver
  • Krav til vurdering av personvernkonsekvenser

Om kursholder Hildegunn Ytrearne Nygård

Advokat | NHO Vestlandet

Bakgrunn:
Hildegunn Ytrearne Nygård har tidligere jobbet som advokat i Advokatfirmaet Harris i Bergen og innen olje- og gassindustrien. Hun har omfattende erfaring innenfor arbeidsrett og tariff, og er en erfaren foredragsholder.

 
Praktisk og betingelser
 • Deltageravgiften inkluderer servering og kursbevis
 • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
 • Ved avmedling 
 • senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
 • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs 
 
Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804