Innhold

NHO Kurs: Innleie av arbeidskraft

  • 4. sep 2019Kl. 09:00–11:30
  • NHO Rogaland, Stavanger Haakon VIIs gate 8, Stavanger
  • NHO medlem Kr 1950 Ikke NHO-medl Kr 3900 (Priser eks mva)

Bli oppdatert på regelverk og rettspraksis ved midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast. Like fullt er det også et behov for å kunne bruke andre ansettelsesformer, f.eks ved sykdom, sesongsvingninger eller i en oppstartsfase

Arbeidsmiljølovens regler om bruk av midlertidig ansettelser eller innleie er strenge og det er mye debatt omkring reglene. Kurset vil gjennomgå gjeldende regelverk og nyeste rettspraksis slik at bedriftene skal kunne håndtere regelverket korrekt og unngå konflikter omkring bruk av andre ansettelsesformer enn faste ansettelser.

Innleie av arbeidskraft er strengt regulert, og det er viktig at bedriften er klar over hvilke regler som gjelder.

Dette går vi gjennom på kurset:

• Hovedregelen om fast ansettelse
• Adgangen til bruk av midlertidig ansettelser
• Forskjellen på innleie og entreprise
• Innleie fra produksjonsbedrifter
• Innleie fra bemanningsforetak
• Likebehandlingsprinsippet
• Innleiers opplysningsplikt og solidaransvaret
• Drøftelser og avtaler med de tillitsvalgte


Kursholder Hanne Irene Bore

Advokat | NHO Rogaland


Praktisk og betingelser

Deltageravgiften inkluderer enkel servering og kursbevis
Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte
Ved avmelding senere enn 10 dager før kursstart belastes full deltakeravgift
Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs

Kontakt:

Berit Boneng Wesenlund
Mobil 920 98 804