Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Webinar om lønnssystemer og lønnsfastsettelse

  • 1. jun 2023til 5. jun 2023
  • kr. 2.850/3.650 for medlemmer/ikke-medlemmer
  • Påmeldingsfrist 31. mai 2023

En kjent lønnspolitikk og systematisk lønnsfastsettelse er det beste verktøyet for å skape ro rundt lønnsspørsmål.

I dette to-modulswebinaret gjennomgår vi disse temaene:

Modul 1: 1. juni kl 12:00 -14:00
• Lønnspolitikk
o Hva ønsker bedriften å oppnå med sitt lønnssystem? Hva skal vektlegges når lønnsnivå og lønnsutvikling skal fastsettes.
• Stillingsvurdering
o Hva er sammenlignbart arbeid, og hvordan kan vi sammenligne og rangere stillinger på tvers i virksomheten
Modul 2: 5 juni kl 09:00 - 11:00
• Kriterier for lønnsfastsettelse
o Hvilke kriterier skal ha betydning når lønnen fastsettes ved rekruttering, og hvordan lønnen skal utvikle seg for de som allerede er ansatt
• Bevegelig lønn
o Kort om utfordringer og muligheter ved innføring av bonus, provisjon eller lignende incentivordninger?

 

Kursholder Mona Haug Medhus jobber som seniorrådgiver i NHOs avdeling Lønn og tariff. Mona har lang erfaring med å bistå NHOs medlemsbedrifter med utvikling av lønnssystemer, og har også i mange år arbeidet med utvikling og gjennomføring av ulike kurs innen forhandlinger og lønnssystemer.