Innhold

NHO Kurs: HMS grunnkurs arbeidsmiljø

Artikkel

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset består av e-læring og samling.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Dette kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4. Kurset er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO, er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:

  • E-læring (2,5 dager)
  • Samling + hjemmeoppgave (2 + 0,5 dag)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Dette lærer du:
  • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
  • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
  • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
  • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen

 Kurset leveres som et samarbeid mellom Falck Nutec AS og NHO/Norsk Industri

Kontaktperson: Torstein Tærum, mobil (+47) 971 87 797

Finn en dato og sted som passer deg fra listen under:

NHO Kurs: HMS grunnkurs arbeidsmiljø