Innhold

NHO Pensjon

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Få tilbud

eller ønsker du mer informasjon om NHO Pensjon tilpasset din bedrift?

Spørsmål og svar fra Storebrand om NHO Pensjon

Hvor mye må vi spare til pensjon?

Du er pålagt å spare minst 2 prosent av lønn mellom 1- 12 G til obligatorisk tjenestepensjon (OTP), dersom du har minst to personer som hver jobber 75 prosent eller mer av full stilling. Samme regel gjelder også dersom:

 • Bedriften har minst én ansatt som ikke har eierinteresse i foretaket, og som har arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
 • Bedriften har ansatte som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer meldes inn i ordningen fra første arbeidsdag.

Er du selvstendig næringsdrivende? Storebrand har informasjon om hvilke pensjonsordning og forsikringer  som anbefales. 

Hva er 1G?

Det er grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av folketrygdens pensjoner og andre ytelser, og justeres hvert år, ut fra forventet lønnsvekst i reguleringsåret. Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1 mai 2017 er kr. 93 634.

Loven om å spare 2 prosent til OTP gjelder ikke fra den ansatte tjener sin første krone, men fra 1G.

Er vi pålagt å ha yrkesskadeforsikring?

Ja. Du er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte, uavhengig av stillingsprosent. Dette er en forsikring som dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade påført i arbeidssammenheng.

Hvor mye bør vi spare?

Det avhenger av situasjonen og økonomien til bedriften. Er dere en oppstartsbedrift som har mer enn nok med å klare å betale regninger, bør dere muligens prioritere andre kostnader. Da holder det kanskje at dere begynner med minimumskravet på 2 prosent.

Har dere økonomi til det, bør dere derimot spare mer. Dere kan spare opptil 7 prosent fra første krone av lønn opptil 12 G. I tillegg kan det spares inntil 18.1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Har man en lønn over 7,1 G er det lurt å spare maks, for å kompensere for at du du ikke får dekning over dette i folketrygden – ettersom opptjening av folketrygd skjer på inntekt opp til 7,1 G.

Lurer du på hva andre i din bransje sparer? På Storebrand.no ser du hvilken pensjonsordning som er mest vanlig i din bransje.

Kan jeg samle tidligere pensjonssparing i én avtale?

Både ja og nei: Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt ytelsesbasert pensjonsordning - link til storebrand.no, har du fått utsendt en fripolise for opptjente pensjonsrettigheter på dette tidspunktet. Fripolisene kan du ikke flytte eller slå sammen med andre produkter.

Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt innskuddsbasert pensjonsordning - link til storebrand.no, får du utsendt et pensjonskapitalbevis (PKB). Disse både kan og bør du samle på ett sted – både for å redusere administrasjonskostnadene og for å få bedre oversikt. Ved å logge deg inn på Storebrand.no kan du enkelt samle pensjonskapitalbevisene dine hos oss.

Hva er innskuddsfritak? Og er det lovpålagt?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikring som sørger for at avtalt innskudd til alderspensjon fortsatt blir betalt selv om en arbeidstaker blir ufør. Det er et sikkerhetsnett for bedriften, ettersom forsikringsselskapet da tar over innbetalingen til den uføres pensjonsavtale.

Må alle i bedriften spare det samme?

Ja, man må ha en lik spareplan for alle i bedriften. Men ettersom innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, vil selve beløpet som spares til hver enkelt variere. Og for ansatte med lønn mellom 7,1 G og 12 G kan du legge til opp til 18,1 prosent.

Hva er den vanligste pensjonsordningen i vår bransje?

Mange lurer på hvilken pensjonsordning som er mest vanlig for deres bransje. Storebrand har derfor tatt utgangspunkt i sine 23.000 bedriftskunder og regnet seg frem til den gjennomsnittlige pensjonsordningen i 22 ulike bransjer. På storebrand.no finner du bransjesnittet for din sektor.

Ettersom pensjon er et tema som stadig blir viktigere for ansatte som skal velge arbeidsgiver, kan det være lurt å sjekke bransjesnittet for å kunne tilby en konkurransedyktig avtale.

Egen portal for ansatte

Ansatte i bedrifter som har NHO Pensjon kan logge seg inn på sine personlige sider på Storebrand.no. Der kan de få en oversikt over avtalen, sjekke pensjonstallet sitt og endre spareprofil.

Ved å oppdatere kontaktinformasjonen til de ansatte i bedriftsportalen på Storebrand.no, kan Storebrands egne ansatt-rådgivere gjøre den jobben for deg. Da tar de seg av informasjon, oppfølging og rådgivning, slik at du slipper å bruke tid og krefter på det – og isteden kan fokusere på andre arbeidsoppgaver.

 1. Artikkel

  NHO Pensjon skilte seg positivt ut i jungelen av pensjonstilbud

  Etter å ha satt pensjonsavtalen ut på anbud, ble det tydelig at NHO Pensjon var den beste løsningen for storbedriften Tromsprodukt.

 2. Artikkel

  Når ekspertisen din er bil, er det trygt at andre er racere på bedriftens pensjon

  Takket være medlemskapet i NHO, har Varanger Auto tilgang til medlemsfordelen NHO Pensjon. På den måten kan de smykke seg med en av markedets beste pensjonsavtaler – uten at det stjeler dyrebar tid fra det de egentlig holder på med.

 3. Artikkel

  Matmerk sikret seg en av markedets beste pensjonsordninger for bedrifter

  - NHO Pensjon er økonomisk gunstig for oss. Dessuten gir Storebrand oss en veldig god kundeservice som jeg ofte får bruk for, sier Mette Sørensen i Matmerk.

 4. Artikkel

  Finansdirektør i Stokke: - NHO Pensjon er best i markedet

  – I kundeportalen til Storebrand kan ansatte enkelt gå inn og sjekke hvordan det står til med deres pensjon, sier Helge Gausnes, Stokke AS.

 5. Artikkel

  Siemens: - Et av de viktigste ansattgodene er NHO Pensjon

  Pensjonsordningen bidrar til å tiltrekke seg nye ansatte – og holde på de gamle.

 6. Artikkel

  NHO Pensjon: - Veldig viktig for oss mindre bedrifter

  NHO Pensjon gir små bedrifter slagkraft når de skal inngå pensjonsavtaler. Vi er veldig fornøyd med betingelsene NHO har fremforhandlet for oss, sier Gunn Anita Stenstad i Aarnesgruppen.

Kristin Skogen Lund forteller hvorfor NHO Pensjon er et godt valg