Innhold

NHO Pensjon

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Få tilbud

NHO Pensjon gir alle bedrifter like gode avtaler uansett størrelse. Nå har det blitt så populært at prisene er redusert. Midlene i NHO pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier.  

Ønsker du mer informasjon om NHO Pensjon tilpasset din bedrift? 

Om NHO Pensjon

Hva er NHO Pensjon?

NHO Pensjon er medlemsfordel, levert av Storebrand, hvor våre medlemsbedrifter får tilgang til enkle, trygge og gode innskuddspensjonsløsninger.

NHO Pensjon vil blant annet:

 • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.

 • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.

 • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Hvordan bestille NHO Pensjon?

NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. Storebrands pensjonsrådgivere står klare til å hjelpe deg med å bli en del av NHO Pensjon.

Du kan bestille et tilbud i Storebrands kjøpsløsning.

Hvem kan bli med i NHO Pensjon?

Alle bedrifter som er medlem i NHO kan bli med i NHO Pensjon. 

Hva kreves det av min bedrift for å benytte medlemsfordelen?

Det er en forutsetning at den enkelte bedrift avgir en fullmakt til NHO. Denne gjør at NHO kan fremforhandle markedets beste vilkår fordi NHO representerer mange bedrifter. For at din bedrift skal tilsluttes ordningen, må derfor bedriften gi NHO fullmakt til å reforhandle vilkårene, og eventuelt til å bytte leverandør. For dette tar NHO, og eventuelt den enkelte lands- og bransjeforening, et mindre servicegebyr.

Fullmakten til NHO kan når som helst trekkes tilbake, og medlemsbedriften vil da overføres til ordinære betingelser i Storebrand. 

Hvilke bedrifter passer NHO Pensjon for?

NHO Pensjon passer de aller fleste medlemsbedriftene i NHO, også for store medlemsbedrifter og de som har mer kompliserte pensjonsordninger og behov. 


Hvor mye må bedriften spare til pensjon?

Bedriften er pålagt å spare minst 2 prosent av lønn mellom 1- 12 G til obligatorisk tjenestepensjon (OTP), dersom du har minst to personer som hver jobber 75 prosent eller mer av full stilling. Samme regel gjelder også dersom:

 • Bedriften har minst én ansatt som ikke har eierinteresse i foretaket, og som har arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
 • Bedriften har ansatte som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer meldes inn i ordningen fra første arbeidsdag.

Det er egne regler for selvstendig næringsdrivende. Storebrand har informasjon om hvilke pensjonsordning og forsikringer  som anbefales. 

Hva er vanlig i vår bransje?

Mange lurer på hvilken pensjonsordning som er mest vanlig for deres bransje. Storebrand har derfor tatt utgangspunkt i sine 23.000 bedriftskunder og regnet seg frem til den gjennomsnittlige pensjonsordningen i 22 ulike bransjer. På storebrand.no finner du bransjesnittet for din sektor.

Hva er 1G?

Det er grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av folketrygdens pensjoner og andre ytelser, og justeres hvert år, ut fra forventet lønnsvekst i reguleringsåret. Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2018 er kr. 96.883.  Grunnbeløpet justeres hvert år.

Må sparingen være lik for alle ansatte i bedriften?

Ja, spareplanen må være lik for alle i bedriften. Men ettersom innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, vil selve beløpet som spares til hver enkelt variere. Det er også mulig å ha en tilleggssats for lønn mellom 7,1 og 12 G.

Hva er innskuddsfritak? Og er det lovpålagt?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikring som sørger for at avtalt innskudd til alderspensjon fortsatt blir betalt selv om en arbeidstaker blir ufør. Det er et sikkerhetsnett for bedriften, ettersom forsikringsselskapet da tar over innbetalingen til den uføres pensjonsavtale.

Kan den ansatte samle tidligere pensjonssparing i én avtale?

Både ja og nei: Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt ytelsesbasert pensjonsordning - link til storebrand.no, blir det utsendt en fripolise for opptjente pensjonsrettigheter på dette tidspunktet. Fripolisene kan du ikke slå sammen med andre produkter og det er for tiden ikke et marked for flytting.

Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt innskuddsbasert pensjonsordning - link til storebrand.no, blir det utsendt et pensjonskapitalbevis (PKB). Disse kan samles på ett sted. Ved å samle pensjonskapitalbevisene i NHO Pensjon og Storebrand får man lavere forvaltningskostnader, reduserte administrasjonskostnader og bedre totaloversikt. Ta kontakt på Storebrand.no for å samle pensjonskapitalbevis.

Egen portal for ansatte

Ansatte i bedrifter som har NHO Pensjon kan logge seg inn på sine personlige sider på Storebrand.no. Der kan de få en oversikt over avtalen, sjekke pensjonstallet sitt og endre spareprofil.

Ved å alltid ha oppdatert kontaktinformasjonen til de ansatte i bedriftsportalen på Storebrand.no, kan Storebrands rådgivere hjelpe deg med informasjon, oppfølging og rådgivning.

Er vi pålagt å ha yrkesskadeforsikring?

Ja. Du er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte, uavhengig av stillingsprosent. Dette er en forsikring som dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade påført i arbeidssammenheng.

Yrkesskadeforsikring er tilgjengelig som en del av NHO Forsikring.

Derfor bør du velge NHO Pensjon

Svært gode betingelser levert av Storebrand

Ved å forhandle på vegne av hele NHO-fellesskapet med mer enn 25 000 bedrifter, har vi oppnådd betingelser som normalt er forbeholdt de aller største bedriftene. I tillegg følger NHO opp avtalen, slik at dere som medlemsbedrift kan være trygge på at avtalen er konkurransedyktig.

Markedets høyeste kundetilfredshet

Ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode har NHO Tjenestepensjon markedets høyeste kundetilfredshet. Pensjonsspesialistene i Storebrand hjelper dere med råd og veiledning tilpasset både bedriftens og de ansattes behov. Dere får også tilgang til gode digitale løsninger som gjør det enkelt å administrere pensjonsordningen. NHO Pensjon er en videreføring av NHO Tjenestepensjon.

Konkurransedyktig avkastning

Bærekraftige og enkle investeringsløsninger som forventes å gi de ansatte konkurransedyktig avkastning på pensjonsinnskuddene. NHO Pensjon er en videreføring av NHO Tjenestepensjon, som ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode har markedets høyeste kundetilfredshet.

Markedets beste løsning for ansatte

De ansatte tilbys gode råd om pensjon og svært gode betingelser på blant annet pensjonskapitalbevis. Pensjon er et av de mest verdifulle ansattgodene. I Storebrand Fordel får bedriftens ansatte enkelt tilgang til all informasjon om sin pensjonsavtale, hjelp til å forstå hvor mye de får i pensjon den dagen de slutter å jobbe og gode råd om hvordan de med enkle grep kan oppnå en enda bedre pensjon. Ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode er dette markedets beste ansattløsninger.

Dette sier våre medlemmer om NHO Pensjon

 1. Artikkel

  -Den lokale rådgivningen var avgjørende

  Svein Egestad i RPC Packaging er lidenskapelig opptatt av emballasjehåndtering og gode kundeforhold. Derfor falt valget på den pensjonsleverandøren som kunne tilby god lokal oppfølging og hadde tydelig fokus på bærekraft.

 2. Slik ble pensjonssparing en "snakkis" blant de ansatte.

  Det var ønsket om å tilby de 95 ansatte enda bedre betingelser på jobb som gjorde at den opprinnelig tyske familiebedriften Hörmann Norge i fjor høst så seg om etter en ny pensjonsleverandør.

 3. - Storebrand har gjort oss gode på pensjon

  Da Brandsdal Group lette etter en ny pensjonsleverandør, så de ikke bare etter en som kunne levere på pris – men også en samarbeidspartner som kunne gjøre bedriften god på pensjon. Med NHO Pensjon fikk de både i pose og sekk.

 4. Artikkel

  – Endelig en pensjonsavtale som er enkel å forstå

  Da gründerbedriften Intelecy skulle velge pensjonsleverandør, falt valget på en avtale de faktisk skjønte bæret av – og som attpåtil var konkurransedyktig på pris.

 5. Artikkel

  Finansdirektør i Stokke: - NHO Pensjon er best i markedet

  – I kundeportalen til Storebrand kan ansatte enkelt gå inn og sjekke hvordan det står til med deres pensjon, sier Helge Gausnes, Stokke AS.

 6. Artikkel

  NHO Pensjon skilte seg positivt ut i jungelen av pensjonstilbud

  Etter å ha satt pensjonsavtalen ut på anbud, ble det tydelig at NHO Pensjon var den beste løsningen for storbedriften Tromsprodukt.

 7. Artikkel

  Når ekspertisen din er bil, er det trygt at andre er racere på bedriftens pensjon

  Takket være medlemskapet i NHO, har Varanger Auto tilgang til medlemsfordelen NHO Pensjon. På den måten kan de smykke seg med en av markedets beste pensjonsavtaler – uten at det stjeler dyrebar tid fra det de egentlig holder på med.

 8. Artikkel

  Matmerk sikret seg en av markedets beste pensjonsordninger for bedrifter

  - NHO Pensjon er økonomisk gunstig for oss. Dessuten gir Storebrand oss en veldig god kundeservice som jeg ofte får bruk for, sier Mette Sørensen i Matmerk.

 9. Artikkel

  Siemens: - Et av de viktigste ansattgodene er NHO Pensjon

  Pensjonsordningen bidrar til å tiltrekke seg nye ansatte – og holde på de gamle.

 10. Artikkel

  NHO Pensjon: - Veldig viktig for oss mindre bedrifter

  NHO Pensjon gir små bedrifter slagkraft når de skal inngå pensjonsavtaler. Vi er veldig fornøyd med betingelsene NHO har fremforhandlet for oss, sier Gunn Anita Stenstad i Aarnesgruppen.

 11. Artikkel

  Hvilke produkter inngår i NHO Pensjon?

  Innskuddspensjon og tilhørende forsikring for innskuddsfritak er hovedproduktene i NHO Pensjon. Bedriften står fritt til å velge hvordan innskuddspensjonsordningen utformes.

 12. Artikkel

  Derfor bør du velge NHO Pensjon

  NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. Dette er en god, trygg og enkel innskuddspensjonsordning for NHOs medlemsbedrifter.