Innhold

NHO Pensjon

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Undersøkelser fra Norsk kundebarometer viser at NHO-medlemmene er mer fornøyde med pensjonsleverandøren sin enn andre bedrifter. 

Ønsker du mer informasjon om NHO Pensjon tilpasset din bedrift? 

Om NHO Pensjon

Hva er NHO Pensjon?

NHO Pensjon er medlemsfordel, levert av Storebrand, hvor våre medlemsbedrifter får tilgang til enkle, trygge og gode innskuddspensjonsløsninger.

NHO Pensjon vil blant annet:

  • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.

  • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.

  • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Hvordan bestille NHO Pensjon?

NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. Storebrands pensjonsrådgivere står klare til å hjelpe deg med å bli en del av NHO Pensjon.

Du kan bestille et tilbud i Storebrands kjøpsløsning.

Hvem kan bli med i NHO Pensjon?

Alle bedrifter som er medlem i NHO kan bli med i NHO Pensjon. 

Det er egne regler for selvstendig næringsdrivende. Storebrand har informasjon om hvilke pensjonsordning og forsikringer som anbefales.

Hva kreves det av min bedrift for å benytte medlemsfordelen?

Det er en forutsetning at den enkelte bedrift avgir en fullmakt til NHO. Denne gjør at NHO kan fremforhandle markedets beste vilkår fordi NHO representerer mange bedrifter. For at din bedrift skal tilsluttes ordningen, må derfor bedriften gi NHO fullmakt til å reforhandle vilkårene, og eventuelt til å bytte leverandør. For dette tar NHO, og eventuelt den enkelte lands- og bransjeforening, et mindre servicegebyr.

Fullmakten til NHO kan når som helst trekkes tilbake, og medlemsbedriften vil da overføres til ordinære betingelser i Storebrand. 

Hvilke bedrifter passer NHO Pensjon for?

NHO Pensjon passer de aller fleste medlemsbedriftene i NHO, også for store medlemsbedrifter og de som har mer kompliserte pensjonsordninger og behov. 

Hva er vanlig i vår bransje?

Mange lurer på hvilken pensjonsordning som er mest vanlig for deres bransje. Storebrand har derfor tatt utgangspunkt i sine 23.000 bedriftskunder og regnet seg frem til den gjennomsnittlige pensjonsordningen i 22 ulike bransjer. På storebrand.no finner du bransjesnittet for din sektor.

Egen portal for ansatte

Ansatte i bedrifter som har NHO Pensjon kan logge seg inn på sine personlige sider på Storebrand.no. Der kan de få en oversikt over avtalen, sjekke pensjonstallet sitt og endre spareprofil.

Ved å alltid ha oppdatert kontaktinformasjonen til de ansatte i bedriftsportalen på Storebrand.no, kan Storebrands rådgivere hjelpe deg med informasjon, oppfølging og rådgivning.

Hvor kan jeg lese mer om pensjonsreglene?

Du finner artikler, spørsmål og svar og veiledere om reglene for pensjon på Arbinn. 

Derfor bør du velge NHO Pensjon

Svært gode betingelser

Ved å forhandle på vegne av hele NHO-fellesskapet med mer enn 30 000 bedrifter, har vi oppnådd betingelser som normalt er forbeholdt de aller største bedriftene. I tillegg følger NHO opp avtalen, slik at dere som medlemsbedrift kan være trygge på at avtalen er konkurransedyktig.

Markedets høyeste kundetilfredshet

Ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode har NHO Pensjon markedets høyeste kundetilfredshet. Pensjonsspesialistene i Storebrand hjelper dere med råd og veiledning tilpasset både bedriftens og de ansattes behov. Dere får også tilgang til gode digitale løsninger som gjør det enkelt å administrere pensjonsordningen.

Konkurransedyktig avkastning

Bærekraftige og enkle investeringsløsninger som forventes å gi de ansatte konkurransedyktig avkastning på pensjonsinnskuddene. NHO Pensjon har ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode markedets høyeste kundetilfredshet.

Markedets beste løsning for ansatte

De ansatte tilbys gode råd om pensjon og svært gode betingelser på blant annet pensjonskapitalbevis. Pensjon er et av de mest verdifulle ansattgodene. I Storebrand Fordel får bedriftens ansatte enkelt tilgang til all informasjon om sin pensjonsavtale, hjelp til å forstå hvor mye de får i pensjon den dagen de slutter å jobbe og gode råd om hvordan de med enkle grep kan oppnå en enda bedre pensjon. Ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode er dette markedets beste ansattløsninger.

De mest fornøyde pensjonskundene bruker NHO Pensjon

Undersøkelser fra Norsk kundebarometer viser at NHO-medlemmene er mer fornøyde med pensjonsleverandøren sin enn andre bedrifter. Det er kanskje ikke så rart med tanke på at vi i NHO har fremforhandlet en pensjonsavtale med svært gode betingelser for alle medlemsbedriftene våre. Medlemsfordelen heter NHO Pensjon og er levert av pensjonseksperten Storebrand. Be om tilbud og få de gode betingelsene i bedriften din også.

Se hvorfor Simon Justnes, avdelingsdirektør Salg og Marked i NHO, mener alle NHO-medlemmer bør velge NHO Pensjon.