Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Tjenestepensjoner

Om obligatorisk tjenestepensjon

Hva er innskuddsfritak?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikringsdekning for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Dekningen innebærer at den ansatte sikres fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet. Sparing fra innskuddsfritaksdekningen stanser ved fylte 67 år.

Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Dersom den ansatte går over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, trer innskuddsfritaksdekningen inn og leverandøren overtar ansvaret for sparingen.

Hva skjer når den ansatte slutter?

Når den ansatte slutter, skal det utstedes et pensjonskapitalbevis.

Et pensjonskapitalbevis inneholder den kapital den ansatte har opptjent i løpet av tiden vedkommende har vært medlem av innskuddspensjonsordningen hos den enkelte arbeidsgiver.

Dette pensjonskapitalbeviset er en selvstendig avtale mellom den ansatte og pensjonsleverandøren. Det er den ansatte som er ansvarlig for kostnadene når arbeidsforholdet er avsluttet.

Pensjonskapitalbeviset kan flyttes til andre pensjonsleverandører, og har man flere kan disse slås sammen.

Ansatte som skifter jobb til annen bedrift som også har innskuddspensjon, får samlet pensjonskapitalbevis inn i en pensjonskonto.

Obligatorisk tjenestepensjon: Hva med skatt?

Bedriften får fullt inntektsfradrag for innskudd og kostnader. De ansatte er fritatt for å lønnsinnberette både innbetalinger og avkastning. Utbetalt alderspensjon vil bli beskattet som pensjonsinntekt.

 

Obligatorisk tjenestepensjon: Må bedriftene betale arbeidsgiveravgift på innskuddet?

Ja, bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet. 

NHO Pensjon gir alle bedrifter like gode avtaler uansett størrelse, og uavhengig om bedriften er nyetablert eller veletablert. Midlene i NHO pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier.  

Ønsker du mer informasjon om NHO Pensjon tilpasset din bedrift?