Innhold

  1. Dette er ytelsespensjon

    Ytelsespensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon. Ordningen skal omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

  2. Dette er innskuddspensjon

    Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

  3. Hva er hybridpensjon?

    Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema