Innhold

 1. Dette er ytelsespensjon

  Ytelsespensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon. Ordningen skal omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

 2. Dette er innskuddspensjon

  Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

 3. Hva er hybridpensjon?

  Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

 4. Pensjon, forsikring og AFP

  Ved hvilken alder stopper pensjonsopptjeningen?

  Hvor høyt opp i alder den ansatte har pensjonsopptjening avhenger av hvilken pensjonsordning bedriften har. Denne artikkelen gir en kort innføring i aldersgrensene for ulike pensjonsordninger.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema