Innhold

Artikkel

Hva er hybridpensjon?

Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

Artikkel

Dette er ytelsespensjon

Ytelsespensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon. Ordningen skal omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

Artikkel

Dette er innskuddspensjon

Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

Artikkel

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon omfatter ansatte i stat og kommune. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: