Innhold

 1. Dette er ytelsespensjon

  Ytelsespensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon. Ordningen skal omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

 2. pensjon

  Dette er innskuddspensjon

  Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

 3. Hva er hybridpensjon?

  Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

 4. Artikkel

  Krav til styringsgruppe for bedriftens pensjonsordning

  Bedrifter med minst 15 ansatte har krav om styringsgruppe. Styringsgruppen har rett til å uttale seg, men ikke bestemmelsesrett i saker som gjelder forvaltning og praktisering av bedriftens pensjonsordning.

 5. Pensjon, forsikring og AFP

  Ved hvilken alder stopper pensjonsopptjeningen?

  Hvor høyt opp i alder den ansatte har pensjonsopptjening avhenger av hvilken pensjonsordning bedriften har. Denne artikkelen gir en kort innføring i aldersgrensene for ulike pensjonsordninger.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema