Innhold

 1. Dette er ytelsespensjon

  Ytelsespensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon. Ordningen skal omfatte alle ansatte i bedriften som har fylt 20 år, og som har minst 20 prosent stilling.

 2. Dette er innskuddspensjon

  Innskuddsbaserte tjenestepensjoner kommer i tillegg til folketrygdens alderspensjon, og er regulert av lov om innskuddspensjon.

 3. Offentlig tjenestepensjon

  Offentlig tjenestepensjon omfatter ansatte i stat og kommune. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter.

 4. Hva er hybridpensjon?

  Hybridpensjon er en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, og reguleres av tjenestepensjonsloven.

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema