Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Bedriftens fremtidige kompetansebehov

Det kan være krevende å skaffe seg oversikt over hvilken kompetanse bedriften vil komme til å trenge. Her har vi samlet rapporter og undersøkelser som sier noe om utviklingstrekk og behov i fremtidens arbeidsliv.

NHOs Kompetansebarometer
Hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer har bedriftene behov for de neste fem årene? Hvilke fagarbeidere og ingeniører har de mest behov for? NHO kartlegger løpende hva slags kompetanse bedriftene har behov for.
Se NHOs Kompetansebarometer.

Perspektivmeldingen
Perspektivmeldingen tar for seg hvordan Norge vil se ut frem mot 2050, på bakgrunn av en rekke internasjonale megatrender og utviklingstrekk. Fremtidsperspektivet er sett fra norske bedrifter – fordi bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn, med flest mulig i arbeid.
Se Næringslivets perspektivmelding.

NAVs bedriftsundersøkelse
NAVs bedriftsundersøkelse ser på hvilke forventninger bedriftene har i forhold til sysselsettingsutviklingen det kommende året, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om dette skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingene. På bakgrunn av disse svarene estimeres en mangel på arbeidskraft for landet som helhet, for ulike regioner, samt enkeltnæringer og for ulike yrker.
Se NAVs bedriftsundersøkelse (nav.no)

SSBs framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2035
Rapport som studerer sysselsetting og arbeidsstyrke og hvilke drivkrefter som har betydning for sammensetningen av de to frem i tid. SSB framskriver sysselsetting og arbeidsstyrke i perioden 2016 til 2035 etter fem utdanningsnivå og 28 utdanningsfelt.
Se SSBs framskriving av arbeidsstyrken (SSB.no)

Digital21
Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Digital21 har utarbeidet en strategi med mer enn 60 konkrete tiltak som alle sammen skal bidra til at vi beveger oss i riktig retning. Strategien peker på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen.

Gå til Digital21.no