Innhold

Hvilke krav stilles til bedrifter som gjennomfører Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring skal foregå etter konkret opplæringsplan som omfatter teori i tillegg til eventuell praktisk trening. Planen skal godkjennes av NAV. 

Dersom bedriften som mottar tilskudd til bedriftsintern opplæring har et partssammensatt utvalg, skal dette påse at opplæringen gjennomføres i henhold til godkjent plan. Dersom slikt utvalg ikke finnes, skal det opprettes et opplæringsutvalg. Utvalget skal bestå av minimum to personer, hvorav den ene representerer arbeidstakerne.

Arbeidsgiver skal rapportere til NAV om gjennomføringen av opplæringen. Krav til rapportering fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og det er i dag fastsatt at bedriften hver måned skal sende oppgaver over arbeidstakere som deltar i opplæringen.