Innhold

Hvor lenge kan det søkes om støtte?

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker. Tiltaksperioden kan gå ut over 26 uker dersom opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.