Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Gangen i et tariffoppgjør
 2. Oppsigelse av overenskomsten
 3. Forhandlingene starter
 4. Forhandlingene, melding til Riksmekler, plassoppsigelse og permittering
 5. Riksmekler nedlegger midlertidig forbud mot arbeidsstans
 6. Mekling
 7. Varsel om plassfratredelse
 8. Enighet, uravstemning, streik eller lockout?
 9. Tvungen lønnsnemnd - Rikslønnsnemnda
 10. Rettskilder

Gangen i et tariffoppgjør

Hvert andre år (partallsår) gjennomføres hovedoppgjør der NHOs tariffavtaler revideres. Denne veilederen skal gjennomgå hva som skjer i denne prosessen. Du vil få svar på hvordan et hovedoppgjør starter, hva partene gjør for å komme frem til en løsning og hvilke steg som må gjennomføres for at en fagforening skal kunne iverksette en lovlig arbeidskamp, som f.eks. streik.

Veilederen gjennomgår følgende temaer:

 • Oppsigelse av overenskomsten
 • Forhandlingene starter
 • Forhandlingene, melding til Riksmekler, plassoppsigelse og permittering
 • Riksmekler nedlegger midlertidig forbud mot arbeidsstans
 • Mekling
 • Varsel om plassfratredelse
 • Enighet, uravstemning, streik eller lockout?
 • Tvungen lønnsnemnd - Rikslønnsnemnda

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"