Innhold

Gangen i et tariffoppgjør

Hvert andre år (partallsår) gjennomføres hovedoppgjør der NHOs tariffavtaler revideres. Denne veilederen skal gjennomgå hva som skjer i denne prosessen. Du vil få svar på hvordan et hovedoppgjør starter, hva partene gjør for å komme frem til en løsning og hvilke steg som må gjennomføres for at en fagforening skal kunne iverksette en lovlig arbeidskamp, som f.eks. streik.

Veilederen gjennomgår følgende temaer:

  • Oppsigelse av overenskomsten
  • Forhandlingene starter
  • Forhandlingene, melding til Riksmekler, plassoppsigelse og permittering
  • Riksmekler nedlegger midlertidig forbud mot arbeidsstans
  • Mekling
  • Varsel om plassfratredelse
  • Enighet, uravstemning, streik eller lockout?
  • Tvungen lønnsnemnd - Rikslønnsnemnda

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"