Innhold

Forhandlingskalender - tariffoppgjøret 2022

Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene for tariffoppgjøret 2022. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme.

Sist oppdatert: 24.06.2022

Velg landsforening

Velg status

Tariffavtale
Tariffavtalenummer
Landsforening
Status

Flyteknikeroverenskomsten

279

NHO Luftfart

Streik

Motpart:

Norsk Flytekniker Organisasjon

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 05.05.22
 • Forhandlingsbrudd: 25.05.22
 • Utløp mekling 17.06.22
 • Konflikt start: 18.06.22

Pause i forhandlingene

AFIS personell samt brann- og redningstjenesten ved lufthavner

533

NHO Luftfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Delta

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 16.06.22
 • Oppgjør vedtatt: 16.06.22
 • Forhandlingsenighet: 16.06.22

Anleggsoverenskomsten

4

Byggenæringens Landsforening

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Arbeidsmandsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 03.05.22
 • Forhandlingsenighet: 04.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 20.05.22
 • Frist uravstemning: 20.05.22

Baker-og konditoroverenskomsten

133

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 18.05.22
 • Forhandlingsenighet: 20.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 15.06.22
 • Frist uravstemning: 15.06.22

Besetning i ferge-og lokalfart - innenriksfarten

160

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Besetning på lasteskip i kystfart

472

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Besetning på passasjerskip i kystfart

471

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Besetning-skoleskipene Gann og Sjøkurshttps://invitations-app.oiiku.com/invitations/cbf924416419bc39

507

NHO Sjøfart

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Sjømannsforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 20.04.22
 • Forhandlingsenighet: 21.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 06.05.22
 • Frist uravstemning: 06.05.22

Biloverenskomsten

91

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Fellesforbundet

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 28.04.22
 • Forhandlingsenighet: 29.04.22
 • Oppgjør vedtatt: 02.06.22
 • Frist uravstemning: 02.06.22

Bryggerier og mineralvannfabrikker

148

NHO Mat og Drikke

Oppgjør vedtatt

Motpart:

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Oppgjørets gang

 • Forhandlingsstart: 26.04.22
 • Forhandlingsbrudd: 28.04.22
 • Utløp mekling 25.05.22
 • Oppgjør vedtatt: 17.06.22
 • Frist uravstemning: 17.06.22