Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Individuell vurdering av lønn

To kvinner snakker sammen i et styrerom.

Kriterier for å vurdere individuell dyktighet bør utarbeides i samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Uansett må kriteriene være kjent for medarbeiderne.

I de fleste jobber avhenger resultatet av medarbeiderens måte å utføre arbeidet på. Dette kan gi grunnlag for ulik lønn.

I et lønnssystem må prinsippet for lønnstillegg avklares. Tillegg kan gis med vekt på likebehandling eller en individuell vurdering. Individuelle vurderinger åpner for differensiering av lønn basert på resultater. 

Tariffavtaler kan gi føringer for hvilke løsninger som er mulig. 

Individuell vurdering av medarbeidere

Dette kalles både dyktighetsvurdering, prestasjonsvurdering og personlig vurdering. Medarbeideren vurderes med utgangspunkt i hvordan vedkommende fyller egen stilling og gjennom hvordan fagkompetanse og adferd påvirker egen og andres jobbutførelse.

Medarbeidere har ulik grad av frihet i hvordan de utfører arbeidet sitt. De fleste kan påvirke hvilket tempo de arbeider i.  Noen medarbeidere arbeider imidlertid under stor frihet. De måles mer på sluttresultatet enn på daglig arbeidsinnsats. Da er den enkeltes valg og prioriteringer av ekstra stor betydning. Det betyr potensielt større forskjeller i hvilke resultater som oppnås. Dette bør kunne avspeiles i lønn. 

Kriterier for å vurdere individuell dyktighet må være egnet til å måle atferd og personlig kompetanse som er av betydning for hvordan medarbeideren utfører jobben sin. Dette bør så langt det er mulig utarbeides i samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Uansett må kriteriene være kjent for medarbeiderne.


Tilbakemeldinger er viktig

Muligheten for å prestere godt og utvikle seg positivt avhenger i stor grad av om vedkommende er kjent med lederens forventninger og at vedkommende får jevnlig tilbakemelding om sine prestasjoner og arbeidsutførelse. Slike tilbakemeldinger er viktige uansett om du velger å knytte lønn til vurderingene.

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.