Innhold

Lønnsstatistikk NHO

Funksjonærstatistikken 2018 for NHO bedrifter viser en årslønnsvekst for industrifunksjonærer på 2,8 prosent og 2,2 prosent for funksjonærer totalt.

Statistikker

  • Funksjonærstatistikk 2018

    Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer i NHO-området og ulike stillinger.

  • Spredningstabeller 2018

    Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2018.

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Les mer om lønn