Innhold

Lønnsstatistikk NHO

Statistikken viser en gjennomsnittlig lønnsvekst fra 1. oktober 2016 til 1. oktober 2017 på 3,4 prosent. Tilsvarende vekst for fjoråret var på 1,9 prosent.

Statistikker

  • Funksjonærstatistikk 2017

    Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer i NHO-området og ulike stillinger.

  • Spredningstabeller 2017

    Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2017.

  • The earning statistics for white collars 2016

    This publication gives an overview of average monthly earnings within different industries and occupation based on NHOs member registry of enterprises.

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Les mer om lønn