Innhold

Lønnsstatistikk NHO

Funksjonærstatistikken for 2021 viser en gjennomsnittlig årslønnsvekst for funksjonærer i industrien på 3,1 prosent fra 2020 til 2021. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,1 prosent. Det er sannsynlig at lønnstillegg som ble gitt i 2020 ikke ble utbetalt før 2021, slik at nivå i 2020 kan være lavere enn beregnet.

NHOs funksjonærstatistikk viser lønnsnivå for heltid- og deltidsansatte, etter kjønn og nivå for næringer i og utenfor Oslo. I tillegg publiseres spredningstall for yrkesgrupper etter alder.

Statistikker

  • Lønnsstatistikk for funksjonærer 2021

    Funksjonærstatistikken for 2021 viser en gjennomsnittlig årslønnsvekst for funksjonærer i industrien på 3,1 prosent fra 2020 til 2021. Tilsvarende tall for fjoråret var 2,1 prosent. Det er sannsynlig at lønnstillegg som ble gitt i 2020 ikke ble utbetalt før 2021, slik at nivå i 2020 kan være lavere enn beregnet.

    NHOs funksjonærstatistikk viser lønnsnivå for heltid- og deltidsansatte, etter kjønn og nivå for næringer i og utenfor Oslo. I tillegg publiseres spredningstall for yrkesgrupper etter alder.

  • Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2021

    Spredningstabeller for 2021 viser en lønnsvekst som kan være påvirket av lønnsøkningen for 2020, som først ble innrapportert i 2021.

    Lønnsveksten for avtalt lønn for sivilingeniører er 4,2 prosent og for ingeniører 3,8 prosent.

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Les mer om lønn

Kontakt:

Anita Heggedal
Fagsjef
Epost: anita.heggedal@nho.no
Telefon: 93498591

Kontakt:

Kim Are Rønhovde
Rådgiver
E-post: kim.a.ronhovde@nho.no
Telefon: 47678307