Innhold

Lønnsstatistikk NHO

Funksjonærstatistikken 2020 er preget av det spesielle pandemiåret 2020. Dette påvirker tallene slik at innen enkelte yrker har lønnsnivå gått ned sammenlignet med fjoråret. Årslønnsveksten for funksjonærer i industri var 2,1 prosent. Endret yrkessammensetning trakk veksten opp med 0,2 prosentpoeng i 2020. Ut fra første siffer i yrkeskoden bidro en lavere andel ansatte innen salgs- og serviceyrker og kontoryrker og en høyere andel ledere til dette.

Statistikker

  • Funksjonærstatistikk 2020

    Funksjonærstatistikken 2020 er preget av det spesielle pandemiåret 2020. Dette påvirker tallene slik at innen enkelte yrker har lønnsnivå gått ned sammenlignet med fjoråret. Årslønnsveksten for funksjonærer i industri var 2,1 prosent. Endret yrkessammensetning trakk veksten opp med 0,2 prosentpoeng i 2020. Ut fra første siffer i yrkeskoden bidro en lavere andel ansatte innen salgs- og serviceyrker og kontoryrker og en høyere andel ledere til dette.

  • Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2020

    Det er sannsynligvis mange som ikke hadde gjennomført lønnsforhandlinger på måletidspunktet i 2020, i tillegg til permitteringer og andre strukturelle forhold som pandemien har medført, og som påvirker vekst og nivå tall. NHO velger en redusert utgave av spredningstabeller 2020, da de fleste vekst- og nivåtall på avtalt lønn viser negativ vekst og nedgang i nivå.

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Les mer om lønn

Kontakt:

Anita Heggedal
Fagsjef
Epost: anita.heggedal@nho.no
Telefon: 93498591

Kontakt:

Kim Are Rønhovde
Rådgiver
E-post: kim.a.ronhovde@nho.no
Telefon: 47678307