Innhold

Lønnsstatistikk NHO

Funksjonærstatistikken 2019 viser en årslønnsvekst på 3,0 for både industrifunksjonærer og funksjonærer totalt.

Statistikker

  • Funksjonærstatistikk 2019

    Statistikken gir en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn innen ulike bransjer i NHO-området og ulike stillinger.

  • Spredningstabeller 2019

    Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2019.

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Les mer om lønn