Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Lønnsstatistikk NHO

Funksjonærstatistikken for 2022 viser en gjennomsnittlig årslønnsvekst for funksjonærer i industrien på 4,9 %. Tilsvarende tall for fjoråret var 3,1 %.

NHOs funksjonærstatistikk viser lønnsnivå for heltid- og deltidsansatte, etter kjønn og nivå for næringer i og utenfor Oslo. I tillegg publiseres spredningstall for yrkesgrupper etter alder.

Statistikker

  • Lønnsstatistikk for funksjonærer 2022

    Funksjonærstatistikken for 2022 viser en gjennomsnittlig årslønnsvekst for funksjonærer i industrien på 4,9 %. Tilsvarende tall for fjoråret var 3,1 %. Nytt i årets utgave: Publisering i Excel, og NHO har i denne publikasjonen omkodet til ISCO08, se egen arkfane for å finne tidligere STYRK-kode.

    NHOs funksjonærstatistikk viser lønnsnivå for heltid- og deltidsansatte, etter kjønn og nivå for næringer i og utenfor Oslo. I tillegg publiseres spredningstall for yrkesgrupper etter alder.

  • Spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer 2022

    Spredningstabeller for 2022 er publisert.

NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk.

Les mer om lønn