Innhold

Slik innføres et lønnssystem

Artikkel

Mynter og sedler stablet pent. Foto.

Bidrar bedriftens lønnssystem til å tiltrekke og beholde medarbeidere med rett kompetanse? Opplever medarbeiderne at det lønner seg å bidra? Last ned NHOs veileder om lønnssystemer i bedriften her.

Forutsatt at bedriften ikke er bundet av en tariffavtale som sperrer for lokale lønnssystemer, er dette de fem skrittene NHO anbefaler for å innføre eller endre et lønnssystem:

1. Formuler en lønnspolitikk.

Lønnspolitikken skal gi svar på: Hva vil vi med lønnen i bedriften? Hva skal belønnes?

2. Stillingsvurdering.

Mye av diskusjonene om lønn handler om sammenligninger, men ofte er sammen­ligningene lite relevante. Stillingsvurdering er en systematisk måte for å sammenligne ulike stillinger, og gjennom slik vurdering kan lønnssystemet skape forståelse for hva som faktisk er sammenlignbare stillinger.

3. Individuell lønnsfastsettelse.

Den enkelte medarbeiders lønn kan bestemmes ut fra objektive eller skjønnsmessige vurderingskriterier, evt. en kombinasjon.

4. Bonuser.

Mange bedrifter ønsker å innføre bevegelig lønn og bonusordninger. En viktig forberedelse er å avgjøre hvordan de beregnes og utbetales. 

5. Indirekte lønn.

En arbeidsgiver tilbyr som oftest mer enn den månedlige lønnsutbetalingen. Det kan være viktig å synliggjøre andre goder bedriften har, som f.eks. fleksible arbeids- og pensjonsordninger.

Veiledning - lønnssystemer i bedriften