Innhold

Stillingsvurdering

Artikkel

Lege samarbeider med robot. Foto.

#120 Fotograf: Aksel Jermstad

De ulike stillingene i en bedrift løser forskjellige oppgaver og har ulikt ansvar. Dette har betydning for lønn.

Stillingsvurderingen er en form for sammenligning av stillinger i en bedrift, med utgangspunkt i kjente kriterier. Kriteriene knyttes gjerne til hvilket ansvar stillingen har, hvilke type oppgaver som skal løses og hva dette krever av kompetanse. Stillinger med tilnærmet samme ansvar og vanskelighetsgrad samles i én stillingsgruppe.

Et enkelt eksempel på et stillingshierarki kan være følgende:

  • Nivå 1 (minst komplekst) Rutinestillinger som for eksempel behandling av post og registrering.
  • Nivå 2 Operative stillinger som krever fagkompetanse. F.eks. fagarbeidere i produksjon, elektrikere eller saksbehandlere.
  • Nivå 3 Analytiske stillinger med oppgaver som krever utredninger og/eller omfattende vurderinger eller analyser. F.eks. ingeniør eller rådgiver
  • Nivå 4 (mest komplekst) Stillinger med strategisk ansvar, enten tunge fagstillinger eller stillinger med lederansvar.

Merk! Selv om vi i dette eksemplet bruker stillingstitler er det viktig å være klar over at titler ikke nødvendigvis er beskrivende for stillingers kompleksitet.

Systemer for stillingsvurdering kan kjøpes av ulike konsulentselskaper. Noen av disse forutsetter at bedriften årlig rapporterer inn lønnsopplysninger for egne ansatte, og deretter får tilgang til markedsdata fra konsulentselskapets databaser.

NHO tilbyr også bistand innenfor systematisk stillingsvurdering, men vårt utgangspunkt er sammenhenger internt i bedriften, ikke sammenligninger mot andre bedrifter.