Innhold

NHOs overenskomster og industriforbundsmodellen

NHOs tariffavtaler/overenskomster deles inn i to hovedkategorier; funksjonær- og arbeideroverenskomster. Skillet er historisk betinget og skriver seg fra industrisamfunnet hvor det var forskjell i vilkårene for arbeidere og funksjonærer i samme bedrift. Dette skillet ble forsterket av at forbundene selv ikke ønsket å organisere begge kategorier av arbeidstakere, og det utviklet seg egne funksjonærforbund.
Funksjonær- og arbeideroverenskomster

Når det fortsatt opereres med et skille mellom funksjonær- og arbeideroverenskomster, skyldes det i hovedsak selve lønnsfastsettelsen; kollektivt vs. Individuelt fastsatt lønn. Det er også slik at arbeideroverenskomstene i større grad regulerer andre forhold, som skift- og ulempetillegg, arbeidstidens plassering mv. Grunnleggende forhold derimot, som arbeidstidens lengde, ferierettigheter, medvirkning og forhandlinger, er sammenfallende i de ulike tariffavtaletypene. 

Les mer om:

  • Industriforbundsmodellen
  • Funksjonæroverenskomster
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"