Innhold

Dagtidsaksjon også kalt "Dagsing" eller "Gå sakte"

Arbeidstemponedsettelse med forholdsmessig lønnsreduksjon med hjemmel i tariffavtale.
Hensikten er å fremtvinge endringer i lokal lønnsavtale som er oppsagt og utløpt.