Innhold

Dersom partene ikke blir enige, må de mekle før de kan bruke kampmidler som streik eller lockout.