Innhold

Finner sted når enten arbeidstakerne eller arbeidsgiver sier opp arbeids­avtalene i den hensikt å sette i gang en lovlig arbeidskamp. Kan gjøres kol­lektivt gjennom fagforening eller arbeidsgiverforening.

En lovlig arbeidskamp forutsetter at de personlige arbeidsavtaler er bort­falt, slik at det formelt ikke eksisterer noe ansettelsesforhold.

Se Arbeidstvistloven § 15

Arbeidsmiljøloven § 15-17

Hovedavtalen § 3-1