Innhold

Tariffoppgjøret og bedriften

Heftet er et hjelpemiddel når bedriften skal utarbeide plan for konfliktberedskap.