Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Kvinne jobber på Mac i en sofa hos bedriften Opera. Foto.

OTP er en tjenestepensjon alle bedrifter må opprette for sine ansatte så sant de faller innenfor tre kategorier. Se hvilke kategorier dette er og hva minimumskravet til innbetaling er.

Faller bedriften innenfor minst en av disse kategoriene må tjenestepensjon opprettes:

  1.  det er minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
  2.  det er minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  3. det er personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. 

Pensjonsordningen kan etableres som en innskuddspensjonsordning, en tjenestepensjonsordning/hybridpensjon eller en ytelsespensjonsordning.

Loven gjelder ikke for bedrifter som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlige eller kommunalt ansatte.

Les en nærmere beskrivelse og se eksempler hos Skatteetaten.no

Minimumskrav til ordningen

Bedriften skal betale minimum 2 prosent innskudd av de ansattes lønn mellom 0 G og 12 G.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2024 utgjør grunnbeløpet 124 028 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

I tillegg skal det tegnes forsikring for et innskuddsfritak. Innskuddsfritaket sikrer den ansatte alderspensjonssparing ved uførhet.

Alle omkostninger (administrasjon og forvaltning) knyttet til tjenestepensjonen skal betales av arbeidsgiver.

Kravene til pensjonsordning kan oppfylles ved å etablere innskudd-, hybrid- eller ytelsespensjonsordning.