Innhold

Obligatorisk tjenestepensjon: Må bedriftene betale arbeidsgiveravgift på innskuddet?

Ja, bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet.