Innhold

Obligatorisk tjenestepensjon: Skal midlertidige ansatte være med i ordningen?

Alle ansatte som som er fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn i ordningen. Dette omfatter også midlertidig ansatte, som f.eks. sesongarbeidere og vikarer.