Innhold

Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved arbeid på hjemmekontor?

Dersom det er avtalt at den ansatte skal ha arbeidssted hjemme vil yrkesskadeforsikringen også gjelde her dersom det oppstår yrkesskader i forbindelse med arbeid.

I forbindelse med koronakrisen har regjeringen gjort det klart at ansatte på hjemmekontor skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. De skriver videre i pressemelding av 7. april 2020  (regjeringen.no) at ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.