Innhold

Dispensasjon fra streik

Artikkel

Kvinne leser på smarttelefon. Foto.

Fotograf: Arkivfoto

Fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller, gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller i konkurranseforhold mellom bedriftene. Dispensasjon kan bare innvilges dersom LO og NHO er enige.

En søknad må grunngis og minst inneholde opplysninger om; tariffavtale, arbeidssted, hvilke arbeidsoppgaver, eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for og varighet.

Søknaden sendes til din landsforening. For frontfaget sendes søknaden til: dispensasjon@norskindustri.no (ikke direkte til LO eller fagforeningen). For nærmere opplysninger om vilkår og fremgangsmåte, kontakt din landsforening eller forhandlingsavdelingen i NHO.

Nyhetsbrev

Få nyheter på epost

Her kan du melde deg av og på vårt nyhetsbrev som kommer ut hver uke.

Takk for påmeldingen!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: