Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Prosessveileder ved virksomhetsoverdragelse

Mann som signerer en kontrakt.

Hvilke rettigheter har de ansatte dersom virksomheten de jobber i selges eller fusjonerer?.

Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Denne artikkelen gir veiledning i reglene som regulerer dette.

Det er viktig å være oppmerksom på at det noen ganger vil være diskutabelt hvorvidt den aktuelle overføringen faktisk er en "virksomhetsoverdragelse" i lovens forstand.  Virksomhetsoverdragelser kan dessuten medføre komplekse arbeidsrettslige problemstillinger som en veileder som dette ikke kan fange opp. Denne veilederen bør derfor sees på som en innføring, og ikke som en erstatning for juridisk rådgivning.

En virksomhetsoverdragelse kan også ha andre rettslige sider som bør vurderes, f. eks. konkurranserettslige-, skatterettslige- og selskapsrettslige konsekvenser. Dersom bedriften står overfor en potensiell virksomhetsoverdragelse, enten som overdrager (tidligere arbeidsgiver) eller overtaker (ny arbeidsgiver), anbefaler vi at dere tar kontakt med advokat for juridisk bistand.

Men setter man seg inn i denne veilederen før man starter prosessen for alvor, kan du kanskje spare verdifull tid senere.

Innhold i veilederen 
  • Når foreligger det en virksomhetsoverdragelse? 
  • Saksbehandlingen ved en virksomhetsoverdragelse
  • Hva er virkningene av en virksomhetsoverdragelse? 
Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"