Innhold

Ubundethet forbund, tariffavtaler ved virksomhetsoverdragelse

Mal, erklæring om tariffubundethet for særavtaler ved virksomhetsovertakelser, i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 16-2. Norsk og engelsk versjon.