Innhold

HMS-avtale mellom avløserlag og bonde

Bransjespesifikke kontraktsmaler og retningslinjer for NHO Mat og Drikkes medlemmer innenfor landbruk og skog. HMS avtale mellom Avløserlag og Bonde (oppdragsgiver).