Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Utleie av arbeidskraft innen landbruk

En ku som står på et jorde

På denne siden finner du standarddokumenter og veiledning knyttet til utleie av arbeidstakere til andre enn medlemmer i landbrukstjenesten.

Følgende dokumenter kan brukes ved utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i landbrukstjenesten:

• Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft
• Oppdragsbekreftelse
• Oppdragsavtale

De generelle kontraktsbestemmelsene regulerer forholdet mellom utleier og innleier, og undertegnes kun én gang for hver kunde. Oppdragsbekreftelsen inneholder de praktiske opplysninger om det enkelte oppdrag, og undertegnes for hvert oppdrag.

Oppdragsavtalen beskriver det enkelte utleieoppdrag som er tildelt den aktuelle arbeidstakeren, og sendes til arbeidstaker av utleier. Malene er utarbeidet for utleie av arbeidstakere ansatt hos utleier/landbrukstjenesten. Utleier er således arbeidsgiver, selv om innleier har det daglige tilsynet med arbeidet. Dersom landbrukstjenesten kun skal utbetale lønn, sørge for forsikring etc, men ikke være arbeidsgiver, vil ikke våre maler passe.

Nederst i hvert dokument finner du vår veiledning til bruk av disse avtalene. Men dokumentene er standardmaler, og vi har ikke lagt inn alle forhold som kan tenkes å bli aktuelle i det konkrete kontraktsforholdet. Malene bør derfor benyttes med dette forbeholdet: Det kan være aktuelt å tilpasse innholdet noe. Vi anbefaler å ta kontakt med oss for bistand dersom du ønsker endringer.

I de tilfellene det fremgår av veiledning og dokument at det skal sendes skriftlig melding, anbefales det å sende den skriftlige meldingen rekommandert med mindre mottak av skriftlig melding kan bekreftes på annen måte av innleier.

Dersom noe er uklart eller det er noe dere ønsker å diskutere med oss, tar vi gjerne imot henvendelser.

Standarddokumenter

Landbruksavtaler

  • Utleie av ansatte til ikke-medlemmer av avløserlagene

    De generelle kontraktsbestemmelsene (Kontrakt for utleie av arbeidskraft i landbrukstjenesten) regulerer forholdet mellom utleier og innleier, og undertegnes kun én gang for hver kunde. Oppdragsbekreftelsen inneholder de praktiske opplysninger om det enkelte oppdrag, og undertegnes for hvert oppdrag. Oppdragsavtalen beskriver det enkelte utleieoppdrag som er tildelt den aktuelle arbeidstakeren, og sendes til arbeidstaker av utleier. Malene er utarbeidet for utleie av arbeidstakere ansatt hos utleier/landbrukstjenesten. Utleier er således arbeidsgiver, selv om innleier har det daglige tilsynet med arbeidet. Dersom landbrukstjenesten kun skal utbetale lønn, sørge for forsikring etc., men ikke være arbeidsgiver, vil ikke våre maler passe. Nederst i hvert dokument finner du vår veiledning til bruk av disse avtalene. Dokumentene er standardmaler, og vi har ikke lagt inn alle forhold som kan tenkes å bli aktuelle i det konkrete kontraktsforholdet. Det bør derfor gjøres en vurdering av om deler av standardmalene bør tilpasses den konkrete utleiesituasjonen.