Innhold

Rekruttering av personer utenfor arbeidslivet

Illustrasjonsbilde: Moment studio.

Altfor mange står utenfor arbeidslivet, og koronapandemien har forsterket disse utfordringene. Samtidig mangler en rekke bedrifter arbeidskraft. I denne artikkelen har vi samlet nyttig informasjon om rekrutteringskanaler og tilgjengelige virkemidler for bedrifter som ønsker å rekruttere personer som står utenfor arbeidslivet.

Nina Melsom, direktør for område arbeidsliv i NHO, gir svar på hva inkludering vil si i praksis.

Ambisjon om økt sysselsettingen

I NHOs veikart for fremtidens næringsliv har vi en ambisjon om økt sysselsetting. For å nå dette målet ønsker vi blant annet at bedrifter rekrutterer arbeidskraft fra hele befolkningen, også utsatte grupper. Slik kan bedrifter få nødvendig tilgang til arbeidskraft samtidig som man støtter opp om Regjeringens inkluderingsdugnad og FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid og økonomisk vekst for alle.


NHOs bransjeforeninger bistår

I NHO-fellesskapet er det spesielt to bransjeforeninger som kan være behjelpelige med arbeidskraft og kompetanse. Du kan lese mer om disse og hva de kan hjelpe deg med i lenkene nedenfor:

Nav

Markedskontakter i Nav kjenner lokale forhold og kan bistå din virksomhet med å finne relevant arbeidskraft. På denne siden finner du en fylkesoversikt over alle Nav-kontorer. Velg aktuelt fylke, så vil du få kontaktopplysninger til aktuelle personer i Nav som kan bistå med rekruttering i ditt fylke.

Dersom din bedrift ønsker å ansette en person som har behov for tilrettelegging, kan du få oppfølging, økonomisk støtte og hjelp fra Nav. Eksempler på slik bistand er lønnstilskudd, mentortilskudd, inkluderingstilskudd og tilretteleggings- og oppfølgingsavtale.

Oversikt over Navs virkemidler

Du kan også få økonomisk støtte og hjelp til tilrettelegging for å beholde ansatte med ekstra utfordringer i jobb.

NAVs virkemidler for tilrettelegging for ansatte

Rekrutteringsplattformer

Ønsker du å rekruttere arbeidskraft, kan vi anbefale nyttige digitale møteplasser som FINN.

Vi informerer om at arbeidsgiveres tilgang til CV-er på arbeidsplassen.no er stengt. Les mer om saken her: Stenger arbeidsgiveres tilgang til CV-er på arbeidsplassen.no - nav.no


Vi inkluderer!

NHO og Nav har etablert et viktig samarbeid gjennom prosjektet "Vi inkluderer!", der også andre parter i arbeidslivet deltar. Målet er å utvikle og forbedre samhandlingen mellom Nav og inkluderingsvillige bedrifter for at flere fra inkluderingsdugnadens målgrupper kommer i lønnet arbeid. NHO tok initiativet til dette samarbeidet etter gode resultater fra rekrutteringsprosjektet Ringer i Vannet.