Innhold

Tilsynene får kompetanse til å vurdere lovligheten av innleie og om likebehandlingsreglene er oppfylt

Fra 1. juli 2020 får Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet myndighet til å føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. Dette innebærer også at tilsynsmyndighetene får kompetanse til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på disse reglene.

Lovligheten av innleie

Innleie er lovlig som et alternativ til direkte midlertidig ansettelse (mest praktisk for arbeid av midlertidig karakter og vikariater). I tillegg kan tariffbundne bedrifter inngå avtale med tillitsvalgte om innleie av arbeidstakere også i tilfeller hvor behovet ikke er midlertidig. Les mer om når man kan benytte innleie for å dekke arbeidskraftsbehov.

Frem til nå har det vært den innleide selv som eventuelt må forfølge hvorvidt det er lovlig å leie inn vedkommende eller ikke overfor arbeidsgiver/domstolen. Fra 1. juli vil tilsynsmyndighetene selv kunne gå inn i vurderingen og benytte sine håndhevelsesmekanismer .

Les mer om lovendringen som innebærer at Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet kan føre tilsyn med at vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling ved utleie av arbeidstakere er oppfylt. 

Innholdet er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du full tilgang til Arbinn?"