Innhold

Hva innebærer reglene om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag?

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f oppheves 1. juli 2022. Det betyr at virksomheter fortsatt kan benytte den generelle adgangen til midlertidig ansettelse frem til 1. juli 2022, såfremt vilkårene er oppfylt. Endringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringen har trådt i kraft.

Arbinn vil oppdateres når endringen har trådt i kraft.

Det vesentligste er at bedriftene har adgang til å ansette midlertidig for inntil 12 måneder på generelt grunnlag. Det oppstilles med andre ord ikke krav til særskilte grunner før midlertidig ansettelse kan benyttes. Oppgavene som utføres kan være tidsbegrensede eller varige.

Adgang til slik midlertidig ansettelse innenfor en tolvmånedersperiode gjør at bedriftene får mulighet til å teste ut sitt arbeidskraftsbehov – noe som igjen vil medføre redusert risiko ved nyansettelser. Øvrige hjemler for midlertidige ansettelser gjelder i tillegg.

Det er visse begrensninger i hvor stor andel av arbeidsstyrken som kan ansettes med hjemmel i denne bestemmelsen, samt når det gjelder adgangen til fortløpende midlertidige ansettelser. Se mer om dette i spørsmålene som følger.

Reglene finner du i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f).