Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva innebar reglene om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag?

Den tidligere generelle adgangen til midlertidig ansettelse i den nå opphevede arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f ble opphevet 1. juli 2022. Noen arbeidsgivere kan imidlertid fremdeles ha midlertidig ansatte på generelt grunnlag frem til 30. juni 2023. 

Perioden med midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, også eventuelt etter 1. juli 2022, vil kunne spille inn i vurderingen av om den midlertidig ansatte arbeidstakeren har krav på fast stilling. Les mer om når en midlertidig ansatt har krav på fast stilling.

Det vesentligste er at bedriftene hadde adgang til å ansette midlertidig for inntil 12 måneder på generelt grunnlag. Det ble med andre ord ikke oppstilt krav til særskilte grunner før midlertidig ansettelse kunne benyttes. Oppgavene som ble utført kunne være tidsbegrensede eller varige.

Adgang til slik midlertidig ansettelse innenfor en tolvmånedersperiode gjorde at bedriftene fikk mulighet til å teste ut sitt arbeidskraftsbehov – noe som igjen ville medføre redusert risiko ved nyansettelser. Øvrige hjemler for midlertidige ansettelser gjaldt i tillegg.

Det var visse begrensninger i hvor stor andel av arbeidsstyrken som kunne ansettes med hjemmel i denne bestemmelsen, samt når det gjaldt adgangen til fortløpende midlertidige ansettelser. 

Reglene fantes frem til 1. juli 2022 i den nå opphevede arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) f).