Innhold

Hva innebærer reglene helt overordnet?

Det vesentligste er at bedriftene har adgang til å ansette midlertidig for inntil 12 måneder på generelt grunnlag. Det oppstilles med andre ord ikke krav til særskilte grunner før midlertidig ansettelse kan benyttes. Oppgavene som utføres kan være tidsbegrensede eller varige.

Adgang til slik midlertidig ansettelse innenfor en tolvmånedersperiode gjør at bedriftene får mulighet til å teste ut sitt arbeidskraftsbehov – noe som igjen vil medføre redusert risiko ved nyansettelser. Øvrige hjemler for midlertidige ansettelser gjelder i tillegg til de nye reglene. 

Det er visse begrensninger i hvor stor andel av arbeidsstyrken som kan ansettes med hjemmel i denne bestemmelsen, samt når det gjelder adgangen til fortløpende midlertidige ansettelser. Se mer om dette i spørsmålene som følger. 

Reglene finner du i Arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) f), samt i enkelte andre bestemmelser. Reglene trådte i kraft 1. juli 2015.