Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva må og hva kan stå i arbeidskontrakten?

Alle ansatte skal ha en skriftlig kontrakt. En korrekt arbeidskontrakt er svært viktig for å unngå konflikter om hva jobben består i og hvilke vilkår som gjelder.

Arbeidsmiljøloven inneholder klare krav til hva ansettelseskontrakter må inneholde, blant annet når det gjelder arbeidstid, tiltredelsestidspunkt og lønn. I tillegg er det andre forhold du som arbeidsgiver er tjent med å avtale med dine ansatte.

Fra 1. juli 2024 vil det gjelde strengere krav til innholdet i ansettelsesavtaler, som følge av at EUs arbeidsvilkårsdirektiv gjennomføres. Bl.a. blir det krav om mer informasjon i ansettelsesavtalene, og kortere frister bl.a. for når en skriftlig arbeidsavtale må foreligge.

Se opptak av webinar om de nye reglene.

Alle våre maler og artikler for ansettelse vil bli oppdatert i god tid før lovendringene trer i kraft, og mange er allerede tilgjengelig i dag.


Reglene i artikkelen du leser nå gjelder frem til 30.06.2024.
Du kan også lese vår artikkel om noen av de nye innholdskravene fra 01.07.2024, og laste ned oppdatert mal og veileder

13 ting du MÅ ha med i en arbeidskontrakt


 • 1
  Partenes identitet: Hvem som er arbeidstaker og arbeidsgiver
 • 2
  Arbeidsplassen: Hva som er arbeidsplassen
 • 3
  En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel
 • 4
  Tiltredelsestidspunkt: Når arbeidsforholdet begynner
 • 5
  Dersom du ansetter (kun) midlertidig: forventet varighet og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen
 • 6
  Prøvetid: Du har ikke plikt til å avtale prøvetid, men vi anbefaler sterkt at du avtaler prøvetid, samt mulighet til forlengelse ved arbeidstakers eventuelle fravær i prøveperioden
 • 7
  Ferie: Informasjon om ferie og feriepenger
 • 8
  Oppsigelsesfrister: Arbeidstakers og arbeidsgivers oppsigelsesfrister
 • 9
  Lønn: Hvor mye lønn og evt. andre goder arbeidstaker får. Utbetalingsmåte og tidspunkt må også med.
 • 10
  Arbeidstid: Når og hvor lenge arbeidstaker skal arbeide
 • 11
  Pauser: Lengden på pauser
 • 12
  Særlig arbeidstidsordning, i de tilfellene dette er aktuelt
 • 13
  Eventuelle tariffavtaler

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.