Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Delvis permisjon (tidskonto) § 12-6

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå avtale om kombinasjon av foreldre- og adopsjonspermisjon med redusert arbeidstid. Retten kan benyttes av den ene eller begge foreldre og kan tas samtidig eller etter hverandre.

Det er svangerskapspermisjonen (§12-2), fødselspermisjon (§12-4) og foreldrepermisjon (§12-5) i barnets første leveår som kan tas ut som delvis permisjon. Folketrygdloven fastslår imidlertid at tre uker før fødsel og seks uker etter fødsel er forbeholdt moren og ikke kan graderes.

Det er arbeidsgiver og arbeidstaker som avtaler hvordan uttaket skal skje men permisjonen må tas ut innenfor den maksimale permisjonstiden på tre år.

Arbeidstaker kan ha med seg tillitsvalgt til møte med arbeidsgiver og det er kun dersom arbeidstakers ønske medfører "vesentlig ulempe for bedriften" at arbeidsgiver kan avvise å inngå avtale om tidskonto/delvis permisjon.

Det anbefales at avtalen som inngås gjøres skriftlig.