Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Beslutning om nedbemanning

Du bør dokumentere beslutningen om å nedbemanne.

Når du har gjennomført drøftinger med tillitsvalgte, må det treffes en endelig beslutning om å sette i verk en omorganisering og nedbemanning, og om hvilke prinsipper som skal gjelde for utvelgelsen. Om styret skal fatte denne beslutningen, beror blant annet på selskapets størrelse og styringsstruktur.

Vi anbefaler at du utarbeider et skriftlig beslutningsgrunnlag. Dette bør inneholde:

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.