Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Drøftelser med de tillitsvalgte

Ledelsen bør sørge for god dialog og drøftinger med de tillitsvalgte gjennom hele nedbemanningsprosessen.

Dersom det ikke er noen tillitsvalgte i bedriften, kan du be de ansatte om å velge en eller flere som skal representere arbeidstakerne under prosessen. Verneombudet, bedriftsutvalget (BU) eller arbeidsmiljøutvalget (AMU) kan i slike tilfeller fungere som tillitsvalgt.

Ofte vil de være behov for flere drøftingsmøter med de tillitsvalgte underveis i prosessen. Det kan være hensiktsmessig å dele drøftingene opp etter tema.

Vi anbefaler at du legger frem materialet med de foreløpige vurderingene skriftlig for de tillitsvalgte, og gir dem anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger/alternative forslag. Disse kan du senere legge ved beslutningsgrunnlaget til styret.

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.