Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Utvelgelseskrets og -kriterier og annet passende arbeid i konsern

Virksomheter som har et saklig grunnlag for å nedbemanne, må avgjøre hvem som skal sies opp. Denne utvelgelsen skal også være saklig. Utvelgelsen må skje innenfor en fastsatt gruppe – en utvelgelseskrets – og må basere seg på forhåndsfastsatte utvelgelseskriterier som alltid bør dokumenteres.

Bedrifter som har tillitsvalgte, bør forsøke å oppnå enighet om prinsippene ved utvelgelsen med de tillitsvalgte. En avtale med de tillitsvalgte om utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier vil ikke være bindende overfor den enkelte ansatte, men en slik enighet vil være viktig ved en senere vurdering av sakligheten av nedbemanningsprosessen.

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.