Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Konsernbegrepet

Arbeidsmiljøloven fikk fra 1. januar 2024 nye og utvidede plikter for arbeidsgivere som inngår i konsern. Det er kun foretak som inngår i konsern etter arbeidsmiljøloven § 8-4 fjerde ledd som omfattes av de nye reglene. En forutsetning for at en arbeidsgiver i konsern skal kunne foreta en rettmessig nedbemanning og oppsigelse, er at arbeidsgiverforetaket har vurdert og tatt stilling til om foretaket inngår i et konsernforhold. Dette fordi arbeidsgivere i konsern er pålagt flere og andre arbeidsgiverplikter ved nedbemanning enn foretak som ikke inngår i konsern.

Hvorfor er det viktig å vurdere om vår virksomhet inngår i konsern?

Fra 1. januar 2024 utvides arbeidsgivers plikter ved nedbemanning for arbeidsgivere som inngår i konsern. Foretak som inngår i konsern, har plikt til å tilby "annet passende arbeid" og gi fortrinnsrett til overtallige ansatte i andre konsernforetak (konsernfortrinnsretten).

Når tilhører en virksomhet et konsern?

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.