Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Oppfølging og advarsel

Hvis den ansattes arbeidsprestasjoner etter prøvetidens slutt avviker fra det du med rimelighet kan forvente, kan du i ytterste konsekvens gå til oppsigelse. Hvis du vurderer dette, må du følge opp den ansatte først.

Når du følger opp den ansatte bør du følge disse tre stegene: 

  • 1
    Prøv å løse problemet
  • 2
    Systematisk oppfølging
  • 3
    Fortsatt ingen bedring?

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.