Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Aldersgrenser

Aldersgrensen fastsetter når den ansattes stillingsvern opphører som følge av alder. Les mer om adgangen til å avtale bedriftsinterne aldersgrenser i denne artikkelen.

Utgangspunktet for ansatte i privat sektor er arbeidsmiljølovens generelle aldersgrense på 72 år. Din virksomhet kan imidlertid på nærmere vilkår fastsette aldersgrense ned til 70 år. For noen helt spesielle yrker kan denne grensen settes enda lavere.

I praksis innebærer dette at virksomheten din må forholde seg til ett av disse regelsettene:

  1. Dersom virksomheten din ikke har fastsatt noen intern aldersgrense, vil den alminnelige regelen etter arbeidsmiljøloven med aldersgrensen på 72 år gjelde. Regelen medfører ingen plikt for arbeidstaker til å fratre stillingen sin etter fylte 72 år, men du som arbeidsgiver får en ensidig rett til å bringe arbeidsforholdet til opphør.

  2. Dersom virksomheten din har fastsatt en bedriftsintern aldersgrense, må denne grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, praktiseres konsekvent av arbeidsgiver, og arbeidstaker må ha rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Kravet til konsekvent praktisering betyr at alle ansatte i utgangspunktet må fratre når den interne aldersgrensen er nådd. Nærmere om reglene for fastsetting av aldersgrense finner du lenger ned i artikkelen

  3. Lavere aldersgrense der det er nødvendig grunnet helse eller sikkerhet.

Fastsettelse av lavere aldersgrense enn 72 år

Hva skal til for å sørge for at den bedriftsinterne aldersgrensen er gyldig?

Du må sørge for at aldersgrensen:

  • Er drøftet med de ansattes tillitsvalgte
  • Gjøres kjent for de ansatte
  • Praktiseres konsekvent
  • Er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, se arbeidsmiljølovens kapittel 13.

Vil du vite mer?

Resten av innholdet er for NHO-medlemmer. Logg inn for å lese videre og få tilgang til veiledning og verktøy som gjør din hverdag som arbeidsgiver enklere.